Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Ubytování U Plánků

Bařinská 66, Karolinka
Tel.: +420 601 50 60 60
Email: info@uplanku.cz

Podmínky

Provozní a všeobecné podmínky pobytu
- v domě se nekouří a je zakázaná jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm
- domácí a ani jiná zvířata nejsou vítána
- v domě se přezouvá, proto doporučujeme vzít si s sebou domácí obuv
- pro zabezpečení soukromí je dům pronajímán pouze jedné skupině ubytovaných
- zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu jako jej převzal, pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce, případně na vymáhání vzniklé škody

Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt, v případě že:
- na pobyt nastoupí počet osob přesahující kapacitu domu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
- dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu bez vědomí ubytovatele
- dojde k porušení zákazu kouření a manipulaci s otevřeným ohněm
- zjistí pobyt domácího nebo jiného zvířete
Upozorňujeme, že ve všech těchto případech nevzniká nárok na vrácení nespotřebované platby.

Pro závaznou rezervaci je nutné vyplnit a odeslat rezervační formulář a dále:

1) pro týdenní a delší pobyt: 

- zálohu ve výši 50% z celkové ceny pobytu zaslat na náš bankovní účet 

- týden před příjezdem zaslat doplatek na náš bankovní účet

2) pro kratší pobyt: 

- zálohu ve výši 100% celkové ceny pobytu zaslat na náš bankovní účet

Další informace o pobytu získáte na telefonním čísle 601 50 60 60.

 Pobyty začínají převzetím domu v den příjezdu mezi 15:00 -16:00, ukončení je v poslední den pobytu do 10:00.

Stornovací podmínky:
Při odstoupení od potvrzené objednávky pobytu, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Na nemoc či zásah vyšší moci, který znemožní pobyt lze uzavřít pojištění.

Storno poplatky se neplatí pokud:
- zákazník za sebe zajistí náhradu
- podaří se nám obsadit stornovaný termín
Odjezd zákazníka před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby.

Pojištění pobytů:
Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí.
Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně jako škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Doporučujeme vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

12. 07. 2016 17:32:00 | Administrátor webu